Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Rèm 2 lớp cản sáng

Rèm cửa 2 lớp chống nắng

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa sổ

Rèm vải phòng khách

Rèm lá dọc

Rèm cửa 2 lớp TPHCM

Rèm văn phòng cao cấp

Rèm gỗ

Biểu cước của Cảng SP-ITC bao gồm các phần như sau :

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

2. Giải thích từ ngữ

3. Đơn vị tiền tệ

4. Đơn vị tính phí, giá dịch vụ cảng biển và cách qui tròn

PHẦN 2. GIÁ DỊCH VỤ CONTAINER

1. Dịch vụ xếp dỡ tàu

2. Dịch vụ nâng hạ tại bãi

3. Dịch vụ lưu kho bãi

4. Dịch vụ đóng rút container

5. Các dịch vụ khác

PHẦN 3. GIÁ DỊCH VỤ CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY

1. Giá dịch vụ hỗ trợ

2. Giá dịch vụ buộc cởi dây

3. Giá dịch vụ đóng/mở nắp hầm hàng

4. Phí sử dụng cầu bến

5. Phí đổ rác

6. Phí cung cấp nước ngọt

PHẦN IV. CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *