Tháng Sáu 22, 2017

Dịch vụ giao nhận

Bằng hệ thống đại lý rộng khắp, thiết bị chuyên dùng đầy đủ hiện đại, kho bãi sẵn sàng cùng đội ngũ nhân viên kinh nghiệm […]
Tháng Sáu 22, 2017

Phân loại và đóng gói

Là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vận tải nên chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc đóng gói, đóng kiện cho hàng […]
Tháng Sáu 22, 2017

Dịch vụ phao

ITC hiện đang khai thác nhiều bến phao bao gồm: 2 bến phao 40.000 DWT tại Soài Rạp 2 bến phao 40.000 DWT tại Cát Lái […]
Tháng Sáu 22, 2017

Đại lý tàu

Với nguồn nhân lực điều hành và quản lý kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đại lý tàu biển và các hoạt động liên quan […]