Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC)

Địa chỉ: Havana Tower, Lầu 5, 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: + (848) 3827 3083
Email: info@itccorp.com.vn
Fax: + (848) 3827 4754