Tháng Bảy 19, 2017

Kho CFS – Ngoại quan

Với diện tích kho là 9.600 m2 đồng bộ với hệ thống thiết bị đóng rút hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, kho CFS của ITC […]