Hỗ trợ khách hàng

Tháng Sáu 22, 2017

Mã cảng

Mã cảng (UNLOC): VNITC Mã địa điểm cửa khẩu: VNITC Mã mở tờ khai HQ: 02CIS02
Tháng Sáu 22, 2017

Danh bạ liên lạc

Khách hàng quan tâm, có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ITC hoặc đang sử dụng của dịch vụ ITC có thể liên hệ ngay […]
Tháng Sáu 22, 2017

Biểu cước dịch vụ cảng

Biểu cước của Cảng SP-ITC bao gồm các phần như sau : PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng 2. Giải thích từ […]
Tháng Sáu 22, 2017

Quy trình dịch vụ

Với đội ngũ có trình độ, giàu năng lực, giàu kinh nghiệm và được đào tạo chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết cung cấp tất cả […]