Tháng Sáu 22, 2017

Thông báo hoạt động Cảng SP-ITC

SP-ITC là dự án cảng container quốc tế có vị trí ở Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, cách cảng Cát Lái […]
Tháng Sáu 22, 2017

Thông báo hàng hải độ sâu vũng quay tàu và khu nước trước cầu cảng SP-ITC

Thông báo hàng hải – Độ sâu vũng quay tàu và khu nước trước cầu cảng ITC Phú Hữu Vùng biển: Thành Phố Hồ Chí Minh. […]
Tháng Sáu 22, 2017

Thông tin Cảng container quốc tế SP-ITC

Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC) được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 4103000485 do Sở Kế hoạch […]