Tháng Sáu 21, 2017

Dự án

Để bảo đảm công tác lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng container quốc tế SP-ITC riêng và khu vực Q9-Q2 TPHCM nói chung, […]
Tháng Sáu 21, 2017

Tầm nhìn và sứ mệnh

Nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ, gia tăng sức cạnh tranh, phát triển ổn định, bền vững, chiến lược kinh doanh trong giai đoạn từ […]
Tháng Sáu 21, 2017

Sơ đồ tổ chức

Tháng Sáu 21, 2017

Ngành nghề kinh doanh

ITC hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh chính như sở hữu, khai thác và quản lý vận tải tàu biển, đại lý và môi […]
Tháng Sáu 21, 2017

Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC) được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 4103000485 do Sở Kế hoạch […]
Tháng Sáu 21, 2017

Tổng quan

Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC) được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 4103000485 do Sở Kế hoạch […]