Tháng Sáu 22, 2017

Thành tựu

Được sự tín nhiệm và ủng hộ của các khách hàng, nhất là các khách hàng lớn như Vicem Hà Tiên 1, TKV, PV Trans, Holcim… […]
Tháng Sáu 22, 2017

Quy mô và năng lực

ITC CORP hiện sở hữu, quản lý đội tàu hàng rời tư nhân có tổng trọng tải lên đến 200.000 DWT. Đội ngũ thuyền viên Việt […]