Cấp bổ sung mã cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu

V/v cấp bổ sung mã cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu

Kính gửi: Cục Hải quan TP.HCM

Phúc đáp công văn số 2733/HQHCM-GSQL ngày 01/10/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc cấp bổ sung mã cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu trên hệ thống VNACCS/VCIS, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã cấp mã theo đề nghị, cụ thể như sau:

  • Mã cảng: VNQPH;
  • Tên cảng: Cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu;
  • Tên thể hiện trên hệ thống: CANG QT ITC PHU HUU.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *